I 1992-1994 valgte hver kommune i Namdalen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ut ett kulturminne hver som ble tilrettelagt med blant annet skilt og informasjonshefter. 103 kulturminner inngår i det som fikk navnet Fotefar mot nord.  Nå er det felles enighet i Nordland, Troms og Finnmark om at prosjektet skal revitaliseres, og at det derfor skal igangsettes et ettårig forprosjekt for å forberede opprustningsarbeidet.

  • Fotefar mot nord er et viktig prosjekt for formidling av kulturminner i nasjonal sammenheng. Og helt unikt ettersom vi kan finne et utvalgt kulturminne i alle kommuner i vår landsdel. Her ligger det gode kilder til både kunnskap og opplevelser. Så dette er en jobb vi vil gjøre alt for å få i mål sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

Behov for opprustning

I løpet av de siste månedene har en arbeidsgruppe nedsatt av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge utarbeidet status for Fotefar mot nord i samtlige fylker. Rapporten viser at omtrent 1/5 del av anleggene er i god stand. Mens de resterende anleggene har behov for opprustning om de besøkende skal få en god opplevelse. I tillegg er det et behov for å oppdatere prosjektene med tanke på den digitale utviklingen som har vært siden 1990-tallet.

  • En revitalisering vil bidra til å styrke reiselivet i Namdalen og Nord-Norge. Den vil også styrke både kommunene og museene i regionen som gjennom Fotefar mot nord får tilgang til et sjeldent formidlingsprosjekt. For ikke å glemme at disse kulturminnene gir friluftslivet en ekstra dimensjon noe som er med til å skape gode folkehelse, sier Geir Ove Bakken (Ap).

Forprosjekt

Arbeidsgruppen som har stått for evalueringen anbefaler at det i forkant av revitaliseringsprosjektet opprettes et ettåring forprosjekt i 2020 som skal se på ulike finansieringsmuligheter. I tillegg skal forprosjektet videreutvikle planer for hvordan Fotefar mot nord skal vitaliseres på best mulig måte knyttet opp mot satsingsområder på kultur, reiseliv, folkehelse og friluftsliv.

  • I 2026 er det 30 år siden de aller fleste Fotefar mot nord-prosjektene sto ferdige. Det hadde derfor vært flott om vi kunne kalle 2026 for «Det store Fotefar-året», som da selvfølgelig burde feires med gjenåpning av et utvalg lokaliteter. Dette vil være et flott tilskudd i satsingen på kultur og reiseliv i den nordlige landsdelen sier Sigrid Ina Simonsen - Ap (bildet).

 

×