Verneombudssamling med fokus på de kommende endringsprosessene i fylkeskommunen

Verneombudene i sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune, hovedverneombud i Statens vegvesen region nord samt PO- og HMS-sjef fra Troms fylkeskommune, fylkeshovedverneombudet, samt seniorrådgiver HR i Finnmark fylkeskommune har vært samlet i to dager på Sommarøy.

Hensikten med samlingen var å jobbe med hvordan verneombudene kan bidra for å ta vare på og forbedre arbeidsmiljøet i de pågående endringsprosessene.

Både Arbeidstilsynet, AMA (Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN) samt interne krefter fra HMS-enheten i Troms fylkeskommune ga gode innspill og bidro til svært fruktbare diskusjon om hvordan verneombudene kan jobbe framover.

Gjennom innlegg, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner kom det fram gode punkter som verneombudene skal jobbe videre med. 

Målet etter samlinga er en sak til HAMU som skal angi fokus og bidra til å tydeliggjøre rollene i arbeidet med sunne omstillingsprosesser.

Vernetjenesten i Statens vegvesen region nord samt Finnmark fylkeskommune er orientert om og tar del i arbeidet når det er naturlig i prosessen.

 

Foto: Morten Skoglund

×