Søknadsfrist 20.2.2019

Med forbehold om godkjenning i partssammensatt utvalg, lyser vi ut kr 200.000 i 1.tildeling av personalpolitiske midler med søknadsfrist til PO-senteret 20.2.19. 

Midler til individuell kompetanseheving kan søkes av den enkelte medarbeider.

Kompetansehevinga som det søkes støtte til må være relevant for jobben og oppgavene til søkeren. Vi dekker primært utgifter til kurs-/studieavgift og litteratur, men også andre kostnader kan vurderes i særskilte tilfeller.

Merk begrensninger i tildeling: Det tildeles ikke midler til kompetanseheving som er gjennomført tidligere år, PPU for lærere som er tilsatt på vilkår, bil-/bussertifikater e.l., hospitering, studieturer eller deltakelse på møter og konferanser.

Egen søknadsmal skal benyttes, den ligger tilgjengelig på ansattportalen under interne skjemaer. Retningslinjene for tildeling finner du i personalhåndboka.

Saksnummer ESA personalpolitiske midler 2019 er: 19/2281.

Søknaden skal være prioritert av nærmeste leder, ved søknader fra flere avdelinger ved enheten skal søknadene rangeres av overordnet leder. Søknader skal sendes inn samlet fra enheten til PO-senteret innen gitt frist.

Spørsmål kan rettes til Hanne Augustinussen  (tlf 8116) eller Tor Ødegård (tlf 8272).

Det vil ikke bli lyst ut midler til arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling.

×