Troms fortsetter framgangen i andel fullført og bestått innenfor videregående opplæring. Siste kull målt av SSB, startet skoleløpet i 2013 og fem år senere har 72 % av kullet fullført og bestått. Det er en framgang på 3 prosentpoeng fra forutgående kull. Økningen er igjen bedre enn for landsnittet, som går opp 1 prosentpoeng til 75,3 %, - noe også framgangen i Troms bidrar til.

Med 72 % er Troms fortsatt best i nord. Nordland har 70 og Finnmark 64 i samme periode. En framgang fra forrige kull på 1 prosentpoeng, målt av SSB.

Forventer fortsatt stigning i Troms

- Det er gledelig at Troms igjen øker vesentlig mer enn landssnittet. Min erkjennelse er at det ikke er nok å «framsnakke yrkesfag.» Planer må iverksettes i gjennomgående samspill mellom utdanningsetaten, skolene, opplæringskontorene, bedriftene og bransjene. Sammen vet vi hvor skoen trykker, og vi gjør noe med det. Derfor forventer jeg fortsatt framgang for tromselevene, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).  

De konkrete tiltakene etter den yrkesfaglige fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring» er satt inn fra og med året da 2013-kullets yrkesfagelever begynte sin læretid. Målet er fortsatt å øke kvaliteten i opplæringa og sikre overgangen mellom skole og bedrift.

- De årlige tilstandsrapportene har alltid ferskere tall enn femårsmålingene og bebuder ytterligere stigning i andelen som gjennomfører og består i Troms. I tillegg satser vi nå på hente inn alle voksne uten formell kompetanse gjennom en ny strategi for voksnes læring og kompetanse, sier fylkesråden.

 

×