Søker til videregående opplæring

Vi åpner for søking til videregående opplæring i VIGO 7.januar.
Se andre viktige datoer og frister.

Hvem kan søke

Hvis du har fullført grunnskole har du etter søknad rett til videregående opplæring. For å ha rett i Troms må du ha bostedsadresse i Troms fylke eller på Svalbard. Ungdomsretten til videregående opplæring må tas ut innen utgangen av det året du fyller 24 år. Søkere bosatt i andre fylker kan søke videregående opplæring i Troms og kan få tilbud om plass dersom det er ledig plasser.

Elever som har bestått Vg1 og Vg2 i skole kan søke om læreplass i Troms. Bedriftene velger selv ut kandidater.

Landslinjetilbudene ved Nord-Troms og Bardufoss Høgtun videregående skole er åpne for søkere fra hele landet.

Retten til videregående opplæring

 • 3 år ved opplæring i skole
 • 4 år ved opplæring i bedrift

Opplæringsretten blir utvidet hvis du gjør et omvalg av utdanningsprogram eller programområde. Du bruker ikke av opplæringsretten dersom du slutter i skole før 1. november eller i løpet av de 8 første månedene i lærebedrift.

Deltakere i innføringstilbud for minoritetsspråklige søkere bruker ikke av retten til videregående opplæring.

Hva kan du søke på

Du finner en oversikt over opplæringstilbudene på Vilbli.no

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Generelt: Sjekk nettsider på skolen du søker til for å sjekke om du må betale kostpenger

 • Ishavsbyen VGS: Søkere til Vg1 Elektro og Vg1 Teknikk og industriell produksjon må ønske skolested Breivika eller skolested Rambergan. Det gjøres under tilleggsopplysninger i søknaden på Vigo. Merk også at det er helsekrav til personell som skal tjenestegjøre på skip og flyttbare innretninger
 • Nord-Troms VGS: Søkere til Vg1 studiespesialisering og Vg1 Helse- og oppvekstfag må ønske skolested Nordreisa eller Skjervøy. Det gjøres under tilleggsopplysninger i søknaden på Vigo
 • Bardufoss VGS: For å få læreplass og ansettelse innen flyfag stilles det krav om uttømmende politiattest. Kontakt skolen for nærmere informasjon
 • Tromsdalen VGS: Idrettsfag tilbyr mange forskjellige idretter. Søkere til Vg1 idrettsfag og Vg1 studiespesialisering, realfag med toppidrett må opplyse hvilken idrett de ønsker. Fordi det er stor pågang til bestemte tilbudene må det også oppgis et alternativt ønske til idrettsgren.
 • På Vg1 Helse- og oppvekstfag søker alle elevene om politiattest etter skolestart
 • Søkere som ønsker seg til yrker innen Elektrofag, luft- og sjøfart, politi og brannvesen bør sjekke fargesyn, da utøvelsen av disse yrkene ikke er forenlig med svekket fargesyn
 • Søkere med spesielle helseplager som for eksempel eksem og epilepsi bør rådføre seg med lege dersom de skal søke yrkesfag som for eksempel frisør, kokk, sjåfør eller bygg- og anleggsteknikk

Slik søker du

Se veileder VIGO 20192020. (PowerPoint)

Ordinær skoleplass

 • Send inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. mars
 • Har du behov for tilrettelegging som skolen bør vite om? Send inn Overgangsskjema til skolen som er ditt 1. ønske. Frist 1. mars
 • Søker du Idrett, Musikk, Dans og Drama og ønsker ferdighetsvurdering der du kan få ekstrapoeng? Husk å  hake av i Vigo.no under Tilleggsopplysninger innen 1. mars

Fortrinnsrett

Elever som søker inntak på bakgrunn av Spesialundervisning, Hørsel/Syn eller Særskilt språkopplæring kan på vedleggsskjema 1. februar også søker om et 4. og 5. år i videregående opplæring, jf. § 3-1, femte ledd. De søker altså om utvida tid og inntak 1. februar samtidig - og på samme skjema.

Individuell søknadsbehandling

Elever som trenger utvidet tid i videregående opplærin grunnet sykdom skal IKKE søke om inntak 1. februar, men søke om ordinært inntak 1. mars. Deretter søker de om utvidet rett på et eget skjema og kan da få reservert skoleplass påfølgende skoleår dersom de trenger for eksempel å bruke to (2) år på Vg2. 

Minoritetsspråklig søker

 • Send inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. februar
 • Dersom du søker til et innføringstilbud må du sende inn vedleggsskjema 1. februar. Tilbudene gis ved Rå, Senja, Ishavsbyen og Nord-Troms vgs

Opplæring i bedrift

Går du yrkesfag i skole kan du søke om læreplass i bedrift. Du er ikke sikret læreplass. Det er viktig at søkeren sammen med skolen tidlig tar kontakt med aktuelle opplæringskontor og lærebedrifter. Dersom du allerede har avtale med en lærebedrift skal du likevel registrere deg som søker i Vigo. Arbeidslivsveilederen ved din skole vil følge deg opp til du har fått læreplass. Du kan være enten lærling med mål om fag- svennebrev, eller du kan være lærekandidat hvis du går et grunnkompetanseløp med mål om kompetanseprøve. De som ikke har fått lærekontrakt til første skoledag skal møte på sin avgiverskole.

 Søkerfrister

 • Lærekandidater sender inn elektronisk søknad i Vigo.no og vedleggsskjema innen 1. februar
 • Lærlinger sender inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. mars
 • Lærebedriftene får tilgang til søkerlister i løpet av mars.

Pass på at mobilnummer og adresse i Vigo er riktig slik at bedrifter og opplæringskontor kan kontakte deg som søker.

Søknadsbehandlingen videre

Inntaket til de videregående skolene gjøres i juli, se inntakskalender. Du som søker er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er korrekte og at innholdet er oppdatert. Ta kontakt med Inntak dersom du har spørsmål.

×