Prøvenemnder

Prøvenemndene gjennomfører sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger,  og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve, og for lærekandidater som avlegger kompetanseprøve.

Det er oppnevnt nye prøvenemnder for perioden 2016-2019. Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer dem. Her  finner du oversikt over de  ulike prøvenemndene.


Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve, er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Kurs

Fylkeskommunen har gjennomført kurs for nye og gamle medlemmer. Her har vi informert om formelle ting rundt prøvenemndsarbeidet og sett på hvordan man kan lage gode prøver, jobbe med vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse. Presentasjoner fra kursene finner du i menyen til høyre. Dersom din nemnd skulle ha behov for å møtes for å jobbe mer med prøvenemndsarbeid, ta kontakt med din saksbehandler på Avdeling for vurdering, dokumentasjon og kvalitsarbeid.

Utstyr

Dersom du som prøvenemndsmedlem har behov for Id-kort, kan du bestille dette i menyen til høyre under Skjemaer. Vest med prøvenemndstrykk eller annnet utstyr bestilles ved å sende e-post til fagopplaering@tromsfylke.no, eller du kan ta kontakt med din saksbehandler.

Honorar og reiseregninger

Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning kan du ta kontakt med: Christine Johnsen telefon: 77 78 80 61, eller Ann-Tove Albrigtsen telefon: 77 78 80 70.

×