Rammeverk for idrettsfag

Med unntak av IDR2013 Idrett og samfunn, avviker alle de muntlig-praktiske fagene i tabellen under, fra andre muntlig-praktiske fag ved at de har 24 timer forberedelse. Forberedelsesdelen til muntlig-praktisk eksamen i idrettsfag, sendes deg på e-post fra sensorene 24 timer før eksamen starter. Flere av fagene fordrer at du innen fristen, melder fra om hvilke(n) idrett(er) eller aktivitet(er) du har valgt. Hvilke fag dette gjelder framgår av rammeverket.

Til forberedelsen i disse fagene, er alle hjelpemidler tillatt. Der det er relevant, skal notater fra forberedelsen tas med til eksamen. Dette vil i så fall framgå av teksten i forberedelsesdelen.

Fagkode Fagnavn   Merknader
IDR2001 Aktivitetslære 1

Læreplan

Rammeverk

Nytt våren 2019.
IDR2002 Aktivitetslære 2 Nytt våren 2019.
IDR2003 Aktivitetslære 3 Nytt våren 2019.
IDR2013 Idrett og samfunn Rammeverk Nytt rammeverk er under utarbeiding.
IDR2007 Treningsledelse 1

Læreplan

Veiledning

Rammeverket er under revisjon.
IDR2014 Treningsledelse 2+3 Rammeverket er under revisjon.
IDR3001 Toppidrett 1

Læreplan

Rammeverk

Nytt våren 2019.
IDR3002 Toppidrett 2 Nytt våren 2019.
IDR3003 Toppidrett 3 Nytt våren 2019.
IDR3004 Breddeidrett 1

Læreplan

Rammeverk

Nytt våren 2019.
IDR3005 Breddeidrett 2 Nytt våren 2019.
IDR3006 Breddeidrett 3 Nytt våren 2019.

Hvis du klikker på fagnavnet vises kompetansemålene i faget i et nytt vindu.

Nytt våren 2019.
Viktig:
Kandidater som ikke oppgir særidrett/fordypningsidrett, vil bli eksaminert i en eller flere idretter bestemt av sensorene.

 

×