Fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» - utprøving i Troms høst 2019

Troms fylkeskommune vil gjøre en utprøving av den nye ordningen «Fagbrev på jobb» høsten 2019. Ordningen er søkbar fra 1.september 2019 med søknadsfrist 25. september. Saksbehandlingen gjøres fortløpende etter søknadsfrist. Igangsetting av kontrakter vil være aktuelt fra oktober 2019.

Utprøvingen gjøres innenfor 7 aktuelle fag; Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Portørfaget, Tømrerfaget, Kokkfaget, Servitørfaget og Renholdsoperatørfaget. Det opprettes maksimalt 5 kontrakter per fag.


Hvem kan søke
Ordningen gjelder for voksne over 25 år som er i arbeid innenfor det aktuelle faget de ønsker fag-/svennebrev i. Utover dette gjelder følgende kriterier for ordningen

 • Samlet krav til praksistid og opplæring før fag-/svenneprøve skal ta utgangspunkt i lengden på den aktuelle lærefaget, for de fleste fag vil det si 4 år i heltidsstilling
 • Før kontraktsinngåelse, må kandidaten dokumentere minimum ett års allsidig praksis i det aktuelle faget i heltidsstilling\ For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må samlet praksis være ett år tilsammen. 80% stilling regnes som heltidsstilling. Praksisen må være dokumentert skriftlig.
  • Dette godskrives som del av den totale læretiden
  • Eventuell realkompetanse kan også gi godskriving
  • Krav om minste kontraktstid er 1 år
  • Det lages en opplæringsplan for den enkelte kandidat etter gjenstående læreplanmål fra Vg3-nivå
 • Bedriften må være en godkjent lærebedrift
  • Bedrifter som ikke er godkjent fra før, må søke om godkjennelse
 • Lærebedriften får basistilskudd II
 • Krav til teori
  • Før oppmelding til fagprøve må kandidaten bestå tverrfaglig eksamen (5 timers skriftlig eksamen)
  • Kandidaten fritas i fellesfag

 

 • Det er ønskelig at stillingsprosenten er minimum 80% ved inngåelse av kontrakt
 • Det er ønskelig med minimum B2-nivå i norsk
 • I tillegg gjelder generelle vilkår for inntak til videregående opplæring og søker må være skrevet ut av norsk grunnskole eller dokumentere minst 9årig grunnskole fra utlandet. Søkere må også ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Ved spørsmål kan fylkeskommunen kontaktes på inntak@tromsfylke.no

×