Elev-pc i Troms fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Troms fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. 

Tilbudet om rabattert datamaskin gjelder for elever, også de med voksenrett, som begynner for første gang på Vg1 i Troms fylkeskommune. Elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige omfattes også av ordningen.

Bestillinger for skoleåret 2019/2020 kan gjøres i perioden 20. juli 2019 til 31. desember 2019.

Les også vår side med "Spørsmål og svar"

Alternativ 1: Bruk den bærbare datamaskinen du har fra før

Du kan benytte enhver bærbar datamaskin som oppfyller minstekravene:

 • Datamaskinen må ha antivirusprogram
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen Itslearning
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook
 • Minimum krav til maskinvare:
  • Prosessor tilsvarende Intel Core i3
  • Minimum 4GB minne
  • Minimum 100GB ledig harddisk plass.
  • Trådløst nettverkskort 802.11 a,b,g,n,ac

Du får gratis tilgang til Office365 når du begynner på skolen. Office 365 kan også installeres gratis på datamaskinen som skrivebordsversjon på inntil 5 maskiner og inntil 5 nettbrett/mobiltelefoner.

På enkelte utdanningsprogram bruker elevene programvare som fungerer bare på operativsystemet Microsoft Windows. Bruker du maskin med operativsystemene Mac OSX eller Linux, har du to valg, enten kjøre Windows som en virtuelt maskin eller installere Windows i DualBoot. Mer informasjon om det kan du få av skolens systemansvarlig.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!


Alternativ 2: Bestill en bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen

Du kan bestille en PC eller Mac gjennom fylkeskommunens avtaler. Fylkeskommunen rabatterer tre ulike modeller: To PC-modeller og en Mac-modell.

Den rimeligste PC-en, en såkalt standard-PC, er finansiert slik at gratisprinsippet for opplæring i videregående skole overholdes, jf. opplæringslovens § 3-1 og forskrift til opplæringsloven, § 19-6. Standard-PC-en vil dekke dine behov i det daglige skolearbeidet.

Hvem kan benytte ordningen? 

 • Du som skal begynne første gang på Vg1 ved en offentlig videregående skole i Troms eller Nordborg vgs.
 • Du som har ungdomsrett eller voksenrett og begynner første gang på Vg1.
 • Du som skal begynne i innføringsklasse for minoritetsspråklig ved en offentlig videregående skole i Troms.

Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke oppfyller vilkårene, vil du bli fakturert full pris, uten rabatt. Fylkeskommunen sjekker fortløpende kjøpslister og sender tilleggsfaktura i etterkant.

Ordningen med rabatterte priser gjelder kun ved kjøp av maskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Alle elever kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.

Hvilken modell bør du velge?

Fylkeskommunen rabatterer tre ulike modeller: To PC-modeller og en Mac-modell.

Dersom du velger en standard-PC, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk. Denne modellen er finansiert på en slik måte at gratisprinsippet overholdes.

Dersom du velger den kraftige PC-en, får du en maskin som ser lik ut og er like solid som standard PC-en. Forskjellene er følgende:

 • Betraktelig høyere ytelse (raskere prosessor)
 • Dobbelt så stor harddisk
 • Dobbelt så mye minne
 • Vesentlig bedre oppløsning på skjerm

Dersom du velger MacBook Air får du også en kvalitetsmaskin. Forskjellen fra standard-PC er følgende:

 • Betraktelig høyere ytelse (raskere prosessor)
 • Lett maskin og lang batteritid
 • Dobbelt så mye minne
 • Vesentlig bedre oppløsning på skjerm (Retina skjerm)

Elever med lese- og skrivevansker bør velge en PC istedenfor en Mac, på grunn av mulighet for bruk av spesialprogrammer.

På enkelte utdanningsprogram bruker elevene programvare som fungerer bare på operativsystemet Microsoft Windows. Kjøper du MacBook Air har du to valg, kjøre Windows som en virtuelt maskin eller installere Windows i DualBoot. Mer informasjon om det kan du få av skolens systemansvarlig.

 

Hva skal du betale?

Modell Engangsbetaling Avbetaling over tre år
Standard-pc Kr. 2900,- Kr. 1051,- (totalt kr. 3153,-) *
Kraftig pc Kr. 6990,- Kun engangsbetaling
MacBook Air Retina Kr. 10890,- Kun engangsbetaling

*=Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling på standard-pc, gir vi deg en ekstra rabatt på kr. 253,- siden du sparer oss for arbeid med fakturering.

 

Modeller og betalingsalternativer

Standard-PC

Du skal ikke måtte betale mer for datamaskinen enn det opplæringsloven åpner for i §19-6 i forskrift til opplæringsloven. Bestiller du en standard-PC vil du kun betale et beløp tilsvarende 3 ganger laveste sats av utstyrsstipend fra Lånekassen. For skoleåret 2019/20 er laveste sats kr. 1051,-.

Dersom du velger å betale hele beløpet ved bestilling, vil du få en rabatt på kr. 253,-, siden fylkeskommunen ikke vil ha kostnader og arbeid med å sende ut fakturaer senere. Dersom du ønsker å fordele kostnaden over 3 år, betaler du en egenandel i bestillingsportalen ved bestilling. Du vil deretter motta årlige fakturaer i to år fra fylkeskommunen på samme beløp.

Kraftig PC og Mac

I tillegg til standard PC-en tilbyr vi to andre modeller som er rabattert. Dersom du bestiller en av disse modellene, må du betale datamaskinen i sin helhet ved bestilling.

Garanti og forsikring

Alle kjøp gjennom fylkeskommunens avtaler om elev-pc er etter forbrukerkjøpsloven.

Standard pc er uhellsforsikret i 3 år. Forsikringsvilkårene finner du i bestillingsportalen.

Kraftig pc og Mac er ikke forsikret, men forsikring kan kjøpes som tillegg i bestillingsportalene.

Troms fylkeskommune anbefaler at du tyveriforsikrer datamaskinen din, enten gjennom bestillingsportalen eller gjennom andre private forsikringer.

 

Bestilling og levering

Bestilling

Det er to bestillingsportaler, en for PC og en for Mac.

Du kan bare bestille én datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Prisene er rabattert av Troms fylkeskommune, og fylkeskommunen kontrollerer bestillingene. Dersom du bestiller mer enn én datamaskin, eller ikke begynner i offentlig videregående skole, vil fylkeskommunen sende deg faktura på full pris for datamaskinen, uten rabatter.

Levering av PC

Ved bestilling av PC vil den bli levert til nærmeste postkontor eller post i butikk.

For å få levert PC før skolestart 19. august, må du bestille innen 7. august. 

Levering av Mac

Ved bestilling av Mac vil den bli levert til nærmeste postkontor eller post i butikk.

For å få levert Mac før skolestart 19. august, må du bestille innen 7. august. 

Har du spørsmål kan du treffe oss på elevpc@tromsfylke.no

 

×