Tenk Tromsø

Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030, og uten nye reisevaner vil byen ha 30.000 flere bilturer hver dag.

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveier.

De tre samarbeidsaktørene er representert i styringsgruppa til Tenk Tromsø, som leder hele det overordnede prosjektet. Styringsgruppa består av Kristin Røymo fra Tromsø kommune, Ivar B. Prestbakmo fra Fylkeskommunen, og Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Fylkesmannen deltar som observatør.

Tenk Tromsø danner grunnlaget for at Tromsø kan få en byvekstavtale med staten, noe som vil gi Tromsø kommune midler til forbedring av veinett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier.

Her kan du lese mer om Tenk Tromsø.

 

 

×