Konferanse om næringsutvikling i Tromsreindrifta 28.-29.august 2019

Troms fylkeskommune har, i forbindelse med arbeidet med Regional plan for reindrift i Troms, gleden av å invitere til konferanse om næringsutvikling i Tromsreindrifta.

Informasjon om konferansen på samisk finner du her 

 

Tid: Onsdag 28. og torsdag 29. august 2019

Sted: Scandic Ishavshotel Tromsø

Målgruppen for konferansen er reindriftsnæringen, kommuner og annen offentlig forvaltning, akademia, institusjoner, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av utvikling av reindrifta og tilleggsnæringer til reindrifta.

På konferansen får vi presentert forventninger til og utfordringer i næringsutviklingen for reindrifta fra Staten, Sametingene i Norge og Sverige, reindriftens næringsorganisasjoner, kommuner i Troms og perspektiver fra aktive reindriftsutøvere. Vi får også presentert verdikjedeanalysen for reindrifta i Troms av forsker Jan-Åge Riseth i Norce.

 

Praktisk informasjon

Foreløpig program for konferansen finner du her (NO)

Konferansen simultantolkes mellom nordsamisk og norsk.

Vi dekker reise- og oppholdsutgifter, samt møtegodtgjørelse, for en (1) deltaker fra hver berørte sameby/reinbeitedistrikt.

Øvrige deltakere må dekke reise-, oppholdsutgifter og konferanseavgift selv.

Konferanseavgiften per dag er kr 610,- og inkluderer lunsj og kaffe/frukt.

 

Middag

Troms fylkeskommune inviterer til middag onsdag 28. august kl. 19.00 på Scandic Ishavshotel.

Kryss av for deltakelse på middagen i påmeldingsskjemaet

 

Påmelding

Påmeldingsfristen er 14. august. Etter denne dato kan vi ikke garantere rom. Det er et begrenset antall rom.

Påmelding skjer via elektronisk søknadsskjema, her.

Påmeldingen er bindende. De som ikke møter vil bli fakturert for konferanseavgift. Ubenyttede rom vil også bli belastet.

 

Tilbud om hotellrom

Vi har reservert 50 rom på Scandic Ishavshotel for de som melder seg på innen påmeldingsfristen 14. august. Pris per enkeltrom er kr 1290,-. Reservasjon av rom gjøres direkte til hotellet:

Epost: meeting.ishavshotel@scandichotels.com

Tlf: 776 66 496

Oppgi referansenummer: 47006482

 

 

Konferansen kan bli streamet

 

llustrasjonsfoto: Magnus Strøm

×