Samekonferansen 2019

Troms fylkeskommune har gleden av å invitere til Samekonferansen 2019, der fokuset er «Kulturell bærekraft i reindrifta».

Samisk 

Hvilken betydning har reindrifta for samisk språk og kultur? Hvordan vurderer myndighetene den kulturelle bærekraften? Hva er kulturell bærekraft og er det noe vi skal etterstrebe?

Dette er noen av spørsmålene vi søker svar på konferansedagene 25. og 26. november.

Konferansen er en del av Troms fylkeskommunes arbeid med Regional plan for reindrift i Troms.

NB! Utvidet påmeldingsfrist til 21.november!

 

Tid: mandag 25. og tirsdag 26. november 2019

Sted: Clarion hotell The Edge, Tromsø

Målgruppen reindriftsnæringen, samiske interesseorganisasjoner, kommuner og annen offentlig forvaltning, akademia, institusjoner, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av kulturell bærekraft i reindrifta.

Praktisk informasjon

Konferansen simultantolkes mellom nordsamisk og norsk.

Vi dekker reise- og oppholdsutgifter, samt møtegodtgjørelse, for en (1) deltaker fra hver berørte sameby/reinbeitedistrikt.

Vi dekker reise- og oppholdsutgifter, samt møtegodtgjørelse, for en (1) deltaker fra samiske organisasjoner i Troms.

Øvrige deltakere må dekke reise- og oppholdsutgifter og dagpakker selv.

Pris for dagpakke er kr. 625,- og inkluderer lunsj og kaffe/pausemat. Dagpakker betales i resepsjonen når du ankommer hotellet, (hotellet fakturerer ikke).

 

Troms fylkeskommune inviterer til festmiddag mandag 25. november kl. 19.00 på Clarion hotell The Edge.

 

Påmelding

Påmeldingsfristen er 21. november.

Påmelding skjer her.  Påmeldingen er bindende. De som ikke møter vil bli fakturert for dagpakker. Ubenyttede rom vil også bli belastet.

 

Tilbud om hotellrom

Vi har reservert 45 rom på Clarion hotell The Edge, som vil være tilgjengelig for de som booker rom innen 4. november. Etter denne datoen kan vi ikke garantere rom. Pris per enkeltrom er kr. 1340,- Reservasjon av rom gjøres direkte til hotellet:

Telefon: 7766 8400

E-post: cl.theedge@choice.no

Oppgi bookingkode: PM26161

 

Konferansen vil bli streamet

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Synnøve Lode på e-post: synnove.lode@tromsfylke.no eller telefon 77 78 81 67 / 416 84 979.

 

 

 

Foto: Trym-Ivar Bergsmo, www.nordnorge.com

 

 

×