Reguleringsplankonferansen 4.april 2019

Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterte igjen til dagskonferanse om reguleringsplanlegging.

Årets tema var bærekraftige byer og tettsteder – fra plan til gjennomføring.

Presentasjonene finner du her:

 

Erfaringer med rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

 

Hvordan sikre gjennomføring av reguleringsplaner

 

Planlegging for kvalitet

 

Allemannsretten og tilrettelegging av områder - hvilke lovverk og virkemidler har vi?

 

 

 

Allan Hjort Jørgensen fra Asplan Viak snakket om gjennomføring av reguleringsplaner med fokus på utbyggingsavtaler og områdemodeller.

 

Magne Meland, att. arkitektur, delte sine erfaringer fra arbeid med fortetting som tettsteds- og byutviklingsstrategi

 

Over 100 engasjerte deltakere på årets konferanse.

 

Ta gjerne kontakt med tilbakemeldinger og forslag til tema for neste års konferanse!

 

×