Bredbåndsutbygging

I perioden 2007-2013 forvaltet fylkeskommunen midler øremerket bredbåndsutbygging over Statsbudsjettet kap.551 post 60. Ordningen ble fra 2014 erstattet av ordningen «Nasjonal stønad til breibandutbygging» forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Ordningen har hatt en årlig utlysing, (3.juni 2014 og 15.mai 2015) og informasjon om ordningen finnes på www.nkom.no. Bare kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte over denne ordningen.

 

For eventuelle søknader om støtte til bredbåndsutbygging fra Troms fylkeskommune så til "Prinsipper for behandling av bredbåndssøknader - høyhastighets bredbåndsnett i hele Troms" klikk behandlet av fylkesrådet i sak 146/12, klikk her, og fylkeskommunale vedtak om støtte til bredbåndsutbygging i Troms senere år.  Søknader om fylkeskommunal støtte skjer over ordningen «Næringsstrategier» på http://www.regionalforvaltning.no/.

×