Spørsmål fra Ole-Johan Rødvei

Spørsmål fra Ole-Johan Rødvei, gruppeleder, Høyre: 

Hva er kostnadene med ombygging av fergeleiet estimert til, og hvilke forundersøkelser er gjort med hensyn til kaikapasitet?

 

Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo:

Det er ikke gjort et eget kostnadsoverslag for ombygging av fergekaien i Botnhamn. Et estimat på 12,5 mill kr for bytting av hydraulikktårn og fergebro er basert på kostnader for tilsvarende arbeide på Skrova i 2016. Informasjonen er innhentet fra Statens vegvesen i forbindelse med de vurderinger som ble gjort av nødvendige tiltak for at M/F Stetind skulle kunne gå inn i sambandet i en periode.

Dersom man skal bygge en ny fergekai vil kostnaden sannsynligvis ligge mellom 30 og 50 mill kr.

I forbindelse med nytt anbud på drift av Brensholmen – Botnhamn, mottok fylkeskommunen tilbud på drift med 40 PBE ferge fra en anbyder, og i dette tilbudet var det tatt en rekke forbehold i forhold til fergekaien. På denne bakgrunn ble det foretatt kontroll og målinger, og konkludert med at M/F Stetind ikke ville gå inn i fergekaien på Botnhamn, uten betydelige ombygginger av fergekaien. Fylkeskommunen valgte da å benytte oppsjon i anbudet på å anta tilbud på minimum 20 pbe ferge. Dette ble da den også tidligere benyttede MF Helgøy fra samme rederi som hadde rimeligste anbud, som da gikk inn i trafikk ved sommersambandets oppstart.

I begynnelsen av april ble fylkeskommunen kontaktet av operatøren med spørsmål om vi kunne være interessert i å prøve M/F Vågan i dette sambandet i juni/juli. Dette ville bety at kapasiteten på sambandet ville øke fra 24 PBE med Helgøy til 35 PBE med Vågan.

Selvfølgelig sa fylkeskommunen ja til dette da en slik løsning ville kunne avhjelpe behovet i den delen av sesongen det er mest trafikk på sambandet.

Operatøren fikk M/F Vågan til Troms og gikk ut for å prøve fergekaien på Botnhamn 26. juni, og det viste seg da at klaringen mellom porten på ferga og hydraulikktårnene på fergekaien var så liten at sikkerheten ikke kunne ivaretas.

I samarbeid med Statens vegvesen ble mål og tegninger av M/F Vågan satt sammen med mål og tegninger av fergekaien, denne sammenstillingen viste at klaringen mellom fergen og tårnene skulle være tilstrekkelig.

Nærmest uansett hva man hadde gjort av forundersøkelser i dette tilfellet, så ville resultatet blitt det samme. De tegningsgrunnlagene som er tilgjengelige viser at fergen skal ha nok klaring til å kunne gå inn i fergekaien. De faktiske forhold på stedet viser at fergen ikke har nok klaring til tårnene. 

M/F "Helgøy" vil fortsette å gå i ruten Brensholmen – Botnhamn til og med 3. september.

×