Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige institusjoner.

Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Medlemmer i fylkesrådet for funksjonshemmede 2015-2019

Medlemmer Varamedlemmer
Hanne Linaker (Ap) Jan Fjellstad (V)
Tom Erik Forså (Frp) - leder Christine B. Killie (H)
Jermund Prestbakmo Hans Petter Myrland
Randi Nilsen Ann Kristin Brustad
Solveig Nylund Merete Krohn

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Foran fra venstre: Medlem Solveig Nylund (representerer SAFO), medlem Randi Nilsen (representerer FFO) og nestleder Hanne Linaker (fylkestingspolitiker, Ap). 
Bak: Leder Tom Erik Forså (fylkestingsrepresentant, Frp) og medlem Jermund Prestbakmo (representerer FFO).
Foto: Hanne M. Andersen/Troms fylkeskommune

×