Nå starter arbeidet med sammenslåing av Troms og Finnmark

Fellesnmemnda har vedtatt prosjektskissen som viser rammene for arbeidet med sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Nå starter arbeidet.

Under møtet i Tromsø 26. og 27. februar behandlet fellesnemnda sak 22/19 Prosjektskisse for sammenslåing av Troms og Finnmark. Fellesnemnda vedtok da å slutte seg til rammene som skisseres i prosjektskissen. Se prosjektskissen på side 2-13 her.

Av prosjektskissen går det fram at sammenslåingen av Troms og Finnmark skal organiseres som et prosjekt, der fellesnemnda og arbeidsutvalget er styringsorganer. Det skal også etableres en prosjektledelse og en prosjektstab for å koordinere og gjennomføre prosjektet. Dette er nå gjort.

Prosjektledelsen består av stabssjef Stein Ovesen i Troms fylkeskommune og fylkesrådmann i Finnmark, Øystein Ruud. I henhold til prosjektskissen har prosjektledelsen nå utarbeidet en prosjektplan og en prosjektorganisering.

Ansatte tas med

Det skal opprettes temabaserte prosjektgrupper, samt undergrupper kalt «ekspertgrupper» som skal se på konkrete temaer og problemstillinger.

- En slik modell involverer flere i sammenslåingsprosessen og gir eierskap og god forankring i begge organisasjonene i de pågående prosessene, heter det i prosjektplanen.

Ansatte i fylkeskommunene i Troms og Finnmark som allerede har fått tildelt en rolle i prosjektet, fikk tilsendt prosjektplanen fredag 1. mars. De som har fått tildelt roller, er de som er utnevnt som ledere i prosjektgrupper og/eller som deltakere i styringsgrupper. Disse er bedt om å igangsette planleggingen snarest.

Mange ansatte vil i tiden fremover få mulighet til å bli med i både prosjektgrupper og/eller ekspertgrupper.

Styringsgrupper

Totalt er det planlagt opprettelse av tolv prosjektgrupper, som igjen koordinerer ulike ekspertgrupper. Prosjektgruppene er organisert under to forskjellige styringsgrupper: Styringsgruppe sikker drift og styringsgruppe samfunnsutviklerrollen. Styringsgruppene skal sørge for fremdrift i prosjektgruppene.

Se bilde av prosjektmodellen under. (Tips: Høyreklikk på bildet, lagre på egen datamaskin og åpne i ditt bildevisningsprogram for å se bildet i større format/zoome inn og ut):


Medbestemmelse


Prosjektplanen omtaler også et punkt om medbestemmelse. Her heter det:


«Tillitsvalgte og hovedverneombud har plass i de to styringsgruppene i prosjektet. De bestemmer selv hvem og hvor mange som skal inn i de to gruppene og geografisk fordeling. Dersom ønskelig kan de også delta i prosjektgruppene/ekspertgruppene.


Tillitsvalgte har møte og talerett i styringsgruppene og prosjektgruppene/ekspertgruppene.»

Milepælsplan

Estimert avslutningstidspunkt for prosjektet er satt til 1. juni 2020. Andre viktige tidspunkter fremover blir:

  • April 2019: Ledersamling
  • Mai/juni: Skisse organisasjonskart
  • Mai/juni: Rapportering til arbeidsutvalget og fellesnemnda
  • Oktober 2019: Konstituering av fylkestinget
×