Troms fylkeskommune har inngått kontrakt med Norled AS om drift av fergesambandet Brensholmen – Botnhamn. Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp), er fornøyd med at det i løpet av kontrakten vil bli satt inn en større ferge på sambandet.

Oppstart 26. april

Kontrakten har oppstart allerede 26. april, og sambandet vil være i drift frem til 6.9.2019. For sesongen 2020 vil sambandet være i drift i perioden 23.4 – 5.9. Kontraktens verdi er på 26 millioner kroner og inkluderer også sesongen 2021, som er opsjon for Troms fylkeskommune.
 
I 2019 vil sambandet bli betjent av M/F Kvernsund. Denne fergen har en kapasitet på 25 personbiler og 96 passasjerer. Men for sesongen 2020, og 2021 dersom opsjon blir utløst, vil M/F Utstein settes i trafikk. Denne fergen har en kapasitet på 35 personbiler og 144 passasjerer.

- Det har lenge vært et ønske å få satt inn en større ferge på sambandet. Derfor er det gledelig at vi neste år får et større fartøy. Det har naturligvis vært ønskelig med større ferge allerede i år, men det har ikke latt seg gjøre, forteller Ivar P. Prestbakmo.

Vekst i sambandet fra 2017 til 2018

Det er en 8 prosent vekst i antall reisende passasjerer, og 3 prosent økningen i antall kjøretøy på sambandet. I 2017 var det 24 867 passasjerer og 14 735 kjøretøy på sambandet, mens tallene for 2018 var 26 815 passasjerer og 15 196 kjøretøy. Juli er måneden med klart mest reisende.
 
- Vi kommer ikke til å øke billettprisene på sambandet, så prisene blir slik de var i 2018 avslutter Ivar B. Prestbakmo.

×