Fra 01.02.2019 vil steg tre i annonse modulen i Jobb Norge blir endret. Det skal tas i bruk en ny annonsemodul, da den gamle fases ut.  I forbindelse med det nye designet ønsker vi at dere bruker en standard annonsemal for TFK som inneholder et fast moduloppsett.

Når du skal klargjøre en annonse for publisering og kommer til steg 3, velger du annonsemalen som heter «Standard annonsemal TFK».

Standardmalen til TFK inneholder følgende «bokser»/overskrifter/punkter:

  • Om stillingen og arbeidsoppgaver
  • Kvalifikasjonskrav
  • Personlige egenskaper
  • Vi tilbyr
  • Søknaden skal inneholde (det er lagt inn info klar i boksen)
  • Søknadsfrist og andre opplysninger (det er lagt inn noe info klar i boksen
  • Kontaktinfo
  • Om oss (Fylles ut av seg selv dersom det er lagt inn ingress på enheten. Dersom ikke blir det stående som et smalt tomt felt)

Vi ønsker at dere bruker disse punktene som langt som mulig.

Deretter følger du stegene i brukermanualen «Brukermanual Ny annonse» som ligger vedlagt.

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med Lillian Sebulonsen 77 72 28 69 eller Karen Anne Løkken Kvilstad 77 78 82 62

×