Fylkestannhelsetjenesten i Troms deler forbrukerrådets bekymring om konsekvenser av høyt konsum av energidrikk for barn og unge.

I disse dager går debatten i media angående energidrikk forbruket blant barn og unge i Norge.

Tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune var nylig invitert av Forbrukerrådet på et rundebordsmøte i Oslo, med temaet energidrikker. Fra tannhelsetjenesten i Troms møtte to representanter, prosjektleder Tove Bendiksen og Tannpleier Anette Johannessen.

Stort lokalt engasjement

Grunnlaget for at tannhelsetjenesten i Troms fikk være med å bidra på møtet var at tannpleier Anette Johannessen fra Lyngen tannklinikk har jobbet ut mot ungdommen og hatt fokus på energidrikker der konsekvenser for både kropp og tenner er blitt belyst.
Hun har hatt innlegg i aviser og det var skrevet en artikkel om henne og temaet energidrikker i blant annet avisene Framtid i Nord og Nordlys. Hun tok kontakt med Forbrukerrådet og har stilt spørsmål og innhentet en del kunnskaper om denne drikken som igjen førte til at engasjementet hennes ble lagt merke til av ansatte i Forbrukerrådet. Her er et eksempel på at «lille meg» kan bidra med noe stort, alt handler om engasjement. Fantastisk flott innsatts av en dyktig og engasjert tannpleier.


Kan gi varige og kostbare skader

Tannhelsetjenesten jobber tett på barn og unge og det snakkes mye om energidrikk, spesielt blant ungdommene.

Syrepåvirkning fra sure drikker fører til at tannemaljen etses bort. Syreskader er permanente tannskader og omfattende skader vil kreve behandling og kan være kostbart å reparere.

I 2017 ble det omsatt ca. 25 millioner liter energidrikk i Norge, og det har vært en enorm økning fra tidspunktet energidrikk med høyt koffeininnhold ble lovlig solgt i vanlig handel i 2009 og fram til i dag.

Forbrukerrådet har innhentet data om forbruk av energidrikk blant barn og unge i Norge. En overvekt av barn som bruker energidrikk oppga at de drakk energidrikk første gang i 10-12 årsalderen.

Det er mangel på kunnskap og mye usikkerhet knyttet til risikoen ved både akutt høyt og kronisk lavt inntak av energidrikker blant barn og unge.

I et ideelt marked er det en balanse mellom forbrukere og markedsaktører. Forbrukerrådet mener at markedet når det gjelder energidrikk er i sterk ubalanse. Barn og unge er sårbare forbrukere som har stor tilgjengelighet til energidrikk både fysisk og prismessig. De forholder seg annerledes til informasjon og risiko sammenliknet med voksne.


Drikk mer vann!

Vi oppfordrer sterkt til å begrense bruken av energidrikk, og andre sukker- og syreholdige drikker, og ber samtidig foreldrene være litt oppmerksomme på barnas drikke vaner. Drikk alltid vann som tørstedrikk. Rent vann er viktig for god helse og tannhelse.

 

 

×