Arbeidsmiljø, informasjon og medbestemmelse i regionreformen

Verneombudene i sentraladministrasjonen har laget sin egen rolleavklaring.

Med nye oppgaver, mange nye kolleger fra vegvesenet og sammenslåing med Finnmark har verneombudene behov for å klargjøre rollen sin. I rolleavklaringen, vedtatt i HAMU 13.februar er verneombudsarbeidet konkretisert.

HAMU-saken ble fremmet av hovedverneombudet (HVO) i sentraladministrasjonen, Liv Cecilie Evenstad.

Formålet med saken er å sikre informasjon, reell medvirkning, struktur og forutsigbarhet i omstillingsprosesser.

For å sikre godt arbeidsmiljø

Gjennom denne HAMU-saken ønsker verneombudene å bidra til å sikre ansatte et forsvarlig og godt arbeidsmiljø til daglig, og i omstillingsprosesser. Et av hovedpunktene i saken er å avklare verneombudenes rolle og hvordan de kan utøve sin rolle, særlig i omstillingsprosessen.

- I regionreformen skal tre ulike bedriftskulturer møtes og slåes sammen.  Verneombudene gjør oppmerksomme på den innsatsen og åpenheten i prosessen som skal til for å sikre et felles godt arbeidsmiljø i tiden fremover, uttaler HVO Liv Cecilie Evenstad, og fortsetter:

- Rolleavklaringen foreslår tiltak som vi mener vil bidra til å konkretisere utøvelsen av verneombudsrollen, slik at vi kan gjøre en best mulig jobb for alle ansatte.

Bred forankring

Saken har bred forankring, og er utarbeidet i samarbeid med verneombudene i sentraladministrasjonen, personal, - og organisasjonsenheten (PO-senteret) og HMS, verneombud i Statens Vegvesen, Region Nord og verneombudene i Finnmark Fylkeskommune.

HAMU slutter seg til arbeidsbeskrivelsen for verneombudene i sentraladministrasjonen og støtter opp om verneombudene rolle og medvirkning i forbindelse med omstillingsprosessene knyttet til regionreformen.

×