Leverandørfaktura/EHF

Rekvisisjonsplikt i Troms fylkeskommune

Les mer om dette ved å trykke på lenken Rekvisisjon i høyremenyen, samt les om Egenattestering i menypunktet E-handel (under Økonomi).

Fakturabehandling (inngående leverandørfaktura)

I høyremenyen kan du lese mer om rutiner knyttet til de ulike fakturatypene vi mottar fra våre leverandører. Oppsummert gjelder følgende:

  • Faktura fra leverandør - behandles elektronisk i Unit4 - skal sendes til felles fakturaadresse (som EHF fra 1. januar 2015)
  • Kreditnota fra leverandør - behandles elektronisk i Unit4 - skal sendes til felles fakturaadresse (som EHF fra 1. januar 2015)
  • Purring/inkassovarsel fra leverandør - skal alltid behandles "manuelt" - skal likevel sendes til felles fakturaadresse - Økonomisenteret knytter purringen mot fakturaen og disse behandles elektronisk i Unit4.
  • Faktura fra utlandet skal sendes til felles fakturaadresse (og vil deretter attesteres og anvises elektronisk i Unit4 sammen med andre faktura). Faktura fra utlandet må inneholde opplysninger om IBAN og Swift. Les mer (se lenken til høyre).

 

×