Opplæring/kurs

Økonomisenteret inviterer med jevne mellomrom medarbeidere og ledere som har oppgaver knyttet til økonomi- og innkjøpsoppgaver til fagdager, ofte i fylkestingsalen i Tromsø.

Vi gjennomfører også opplæring i økonomisystemet Unit4 med jevne og ujevne mellomrom.

I løpet av 2015, 2016 og 2017 besøkte vi også de videregående skolene for dialog om våre kjerneområder budsjett, innkjøp, regnskap og økonomistyring. Dette gode tiltaket vil vi rullere videre.

Vi gjennomfører også dialogmøter med etatene og sentraene, som et ledd i å sikre best mulig økonomistyring i Troms fylkeskommune.

Ta kontakt med økonomisjef Berit Koht.


 

×