Intern kontoplan (bevilgning)

Troms fylkeskommunes interne kontoplan tar utgangspunkt i KOSTRA-veilederen som er et nasjonalt informasjonssystem for kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Mer informasjon finnes under dokumenter til høyre på siden.

 

×