Troms har vært vertskap for vårens ombuds-samling bestående av landets elev-, lærling og mobbeombud.

- Ombudene møtes til samlinger 2 ganger pr år for erfaringsdeling og utvikling av kompetanse gjennom felles nettverk, forteller mobbeombud Jon Halvdan Lenning og elev- og lærlingombud Anita Lervoll.

Tema på vårens samling var blant annet ombudsrollen i møte med skole, hjem og foreldre, og vi hadde besøk av FUB ( foreldreutvalget for barnehage) og FUG ( foreldreutvalget for grunnskole).

- I dag teller vi 37 ombud som daglig jobber i stillinger som elev- og lærlingombud og/ eller mobbeombud. Uavhengige ressurspersoner for barn og unge gjennom hele opplæringsløpet, fortalte Jon Halvdan og Anita til slutt.

Ordningen med mobbeombud er under evaluering, og forskere fra OsloMet deltok på store deler av samlingen.

×