Videregående opplæring for voksne i Troms

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, har rett til gratis opplæring på videregående skoles nivå fra og med det året de fyller 25 år. Opplæringen skal bygge på den ekeltes formal- og realkompetanse og vil kunne bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp.
Voksne gis rett til å gjennomføre et opplæringsløp fram til ønsket sluttkompetanse, det er derfor viktig å fastsette yrkes eller studiekompetanse som skal være målet før realkompetansevurdering eller opplæring starter. Karrieresenteret i Troms er en viktig støttespiller for å finne fram til ønsket mål med opplæringen.
Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, livssituasjon og realkompetanse. Troms fylkeskommune har derfor lagt all utdanning for voksne til studieverkstedene ved utvalgte skoler i fylket. Dette er en studieform som innebærer at elevene i stor grad arbeider i grupper med konkrete oppgaver som det gis faglig veiledning på. I tillegg gis det forelesninger i utvalgte emner. Innen enkelte fagområder er opplæringen knyttet opp mot nettressurser.

Studieverkstedene i Harstad

Harstad har to studieverksteder, et på Heggen videregående skole for fag som gir studiekompetanse og et på Stangens videregående skole for yrkesfag.

Kontaktpersoner:

Studieverksted ved Heggen videregående skole: Kenneth Mikkelsen, telefon 997 34 623 eller 77 78 71 27
Studieverksted ved Stangnes videregående skole: Gunn-Tove Trane Jensen, telefon 77 78 72 91, eller Karina Jensen, telefon 77 78 72 90

Studieverkstedene i Tromsø

Kongsbakken videregående skole har voksenopplæringstilbud i fag som gir studiekompetanse. Studieverksted for de yrkesfaglige tilbudene i Tromsø finnes ved Ishavsbyen videregående skole.

Kontaktpersoner:

Kongsbakken videregående skole: Kari Ingebrigtsen, telefon 77 78 73 78.
Ishavsbyen videregående skole: Sentral koordinator/studieveileder Hanne Ernstsen, telefon 77 78 89 48, studieveileder Cecilie Rockwell telefon 77 66 62 64

Studieverkstedet i Midt-Troms

Studieverkstedet gir tilbud både i yrkesfag og fag til generell studiekompetanse. 
Se også skolens hjemmeside: Studieverksted Bardufoss

Kontaktperson:

Koordinator/studieveileder: Oddlaug Lakseide, telefon 77 78 93 06. Studieveileder Rita Hol, telefon 77 78 93 06

Studieverkstedet i Nord-Troms

Studieverkstedet i Nord-Troms ligger ved Nord-Troms videregående skole i Nordreisa, men verkstedet organiserer også toveis lyd/bilde overføringer til andre steder i regionen.

Kontaktpersoner:

Koordinator: Berit Olsen, telefon 77 78 70 07
Studieveileder Nordreisa: Beate Jaatun Rikardsen, telefon 922 32 509

Studieverksted i Sjøvegan

Studieverkstedet ligger ved Sjøvegan videregående skole. Studieverkstedet har hovedansvar  det desentraliserte tilbudet av fagene til generell studiekompetanse.

Koordinator: Trude Alvestad telefon 77 78 95 31, mobiltlf. 901 62 150

×