Rammeverk i øvrige fag

Fagkode Fagnavn (lenke til kompetansemål) Rammeverk
BUA2004 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Last ned
GEO1001 Geografi Last ned
HIS1002 Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Last ned
HIS1003 Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Last ned
SAF1001 Samfunnsfag i videregående opplæring Last ned
REL1001 Religion og etikk Last ned

 

I REL1001 må du gjøre valg av én religion, to konfesjoner og tre filosofer. I vårt forslag er disse valgene gjort, og dersom du ønsker å gjøre endringer, må du sende informasjon om dette til eksamensskolen innen den angitte fristen.

 

×