Pedagogisk psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste/ Oppfølgingstjenesten (PPT /OT) er en egen virksomhet innen Troms fylkeskommune og ledes av Nils Roger Mathisen. PPT og OT finnes i hele fylket og har avdelingskontor for Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø og Nord-Troms.

Her finner du mer informasjon om PPT og OT:

×