Utdanning

Er du skoleelev, lærling, forelder eller foresatt? Her skal du få svar på det du lurer på om videregående opplæring i Troms. Bruk enten menyknappene nedenfor, eller søkefeltet øverst på siden.

Utdanningsetaten tar seg av videregående opplæring og fagopplæring.

Utdanningsetaten yter sekretariatsfunksjoner for fylkesråden innenfor etatens virksomhetsområder, og har ansvar for å presentere og drøfte de faglige premisser som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for fylkesråden, fylkesrådet og andre folkevalgte organ.

Utdanningsetaten har ansvar for:

  • 13 videregående skoler med ca. 6000 elever i skoleåret 2017/2018 og omlag 1400 tilsatte.
  • Fagopplæring i arbeidslivet med ca. 1500 lærlinger
  • Opplæring av ca. 400 voksne pr. år.
  • Opplæring av barn og ungdom som er på behandling på sosiale og medisinske institusjoner.
  • Opplæring av innsatte i fengsel.
  • Egen fylkeskommunal psykologisk tjeneste (PPT). I N-Troms er tjenesten et samarbeid med den kommunale PP- tjenesten.
  • Oppfølgingstjenesten med ansvar for å gi tilbud til ungdom som ikke bruker sin rett til videregående opplæring.
  • Fagskolen som gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring.

 

Du finner oversikt over utdanningsetatens tjenestetilbud i kolonnen til høyre.

 

 

 

Vi har mange spennende studieretninger i Troms - her kan du se tre videoer om noen av dem:

 

Kokk- og servitørfag

 

Helsefagarbeider

 

Maritime fag

×