Gruppe A

På denne siden finner du ulike verktøy og prosedyrer for gruppe A.

 

Helsestasjon

Hefte

Hefte: Tannhelse og helsestasjon

Skjema

Samarbeidskontrakt

Henvisningsskjema

Til undervisning

Oral undersøkelse av barn 0 – 2 år

 

Flyktninger og asylmottak

Hefte

Hefte: Samarbeid mellom flyktningetjenesten, asylmottak og DOT

Skjema

Tilbudsskjema

Retningslinjer til tannklinikker som har asylmottak

Informasjon om tannhelsetjenester til asylanter

Samarbeidskontrakt

Helseskjema forskjellige språk

Dari

Arabisk

Engelsk

Kurdisk - bardini

Kurdisk - sorani

Russisk

Somalisk

 

Undervisning

Tannhelseundervisning

Sunn Start - Deltakerhefte

Sunn Start - Læreplan hefte

Sunn Start - Veiledningshefte

Matplakaten

 

 

Barnevernstjenesten

Hefte

Avtaler og rutiner mellom DOT og barnevernstjenesten

Skjema

Samarbeidskontrakt

Taushetsplakaten

Saksgang - Bekymringsmelding

 

 

×