Turskiltprosjektet - skilting og merking av turruter

Turskiltprosjektet 2013 - 2017

Troms fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen står bak finansieringen av det nasjonale Turskiltprosjektet. Formålet med skiltingen og merkingen er å skape mer aktivitet i friluft i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Tilskuddet skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka og Manual for turskiltprosjektet

Denne tilskuddsordningen avsluttes i 2017. Tilskudd til skilting og merking videreføres gjennom ordningen Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet.

Tilskudd 2017

Fordeling av tilskudd ble vedtatt i fylkesrådsmøtet 11. april 2017, og ligger på fylkeskommunens hjemmesider.

Rapportering for tildelte midler i 2017

Det skal rapporteres via Miljødirektoratets søknadssenter. Tilsagnsbrevet informerer nærmere om dette. 

Husk å legge ved kvitteringer for å dokumentere utgiftene.

For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn elektronisk, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
faktura-tromsfylke@nets.eu

Tilskudd 2016

Fordeling av tilskudd for 2016 ble vedtatt 5.4.16. Her finner du oversikt over alle tildelingene. Alle søkere har fått eget vedtaksbrev. For enkelte søkere vil det fremgå en presisering av hva tilskuddet kan benyttes til. 

Rapportering av tilskudd mottatt i  2016

Tilskudd mottatt i 2016 eller tidligere skal rapportere via fylkeskommunens rapporteringsskjema. Se lenke nedenfor.

  • Rapporteringsskjema (sluttrapport). Frist 1. november 2017
  • For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn elektronisk, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
    faktura-tromsfylke@nets.eu

 
Rapporteringsskjema sendes til: postmottak@tromsfylke.no

Turskiltprosjekt

 

 

 

×