Tiltak i statlig sikra friluftslivsområder

Tiltak i statlig sikra friluftslivsområder

Gjelder tilskudd til praktiske tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i henhold til godkjent forvaltningsplan. Kun kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke.

Tilskudd 2019

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsiden til Miljødirektoratet.

Rapportering

I vedtaksbrevet vil det stå hvor søker skal rapportere. 

  • Rapportering til Miljødirektoratet - (logg inn med e-postadresse og passord). Husk å legge ved kvitteringer for å dokumentere utgiftene.
  • For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn per e-post: postmottak@tromsfylke.no, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
    faktura-tromsfylke@nets.eu
×