Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
Gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuk, klopping, bord og benker, og som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Tilskudd 2020
Søknader må leveres via elektronisk søknadsskjema. Søknadsbasen for 2020 åpner etter nyttår 2020.

Her kan du lese fylkesrådets vedtak om tildeling for 2019: Fylkesrådssak 91/19. Alle søkere tilskrives. I vedtaksbrevet vil det stå viktig informasjon angående vilkår og rapportering.

Rapportering
For å få utbetalt midlene må det både rapporteres og bes om midlene slik:

1. Fyll ut elektronisk rapporteringsskjema. Husk å legge ved kvitteringer for å dokumentere utgiftene.

2. Fyll ut utbetalingsanmodning og send inn per e-post: postmottak@tromsfylke.no, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
faktura-tromsfylke@nets.eu.

Rapporteringsfrist er 1. november 2019.

×