Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuk, klopping, bord og benker, og som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Tilskudd 2019

Søknader må leveres via elektronisk søknadsskjema. Søknadsbasen for 2019 åpner medio november 2018.

Her kan du lese fylkesrådets vedtak om tildeling for 2019: Fylkesrådssak 91/19. Alle søkere tilskrives. I vedtaksbrevet vil det stå viktig informasjon angående vilkår og rapportering.

Rapportering

Bruk elektronisk rapporteringsskjema i høyremeny.

Husk å legge ved kvitteringer for å dokumentere utgiftene.

For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn elektronisk, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
faktura-tromsfylke@nets.eu

×