Artist-in-residence og internasjonalt samarbeid

Artist in residence-programmer er en strategi for å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling for kunstnere og institusjoner, og for å skape nettverk innenfor visuell kunst. Internasjonalt fokus og nettverkssamarbeid er med på å utvikle og fremheve arbeidet som gjøres innen visuell kunst i Troms. 

Artist-in-Residence i Troms

Troms har i dag fire gjestekunstnerboliger som tar i mot gjestekunstnere innen visuell kunst: Lásságámmi kunstner- og forskerbolig, Kråkeslottet på Senja,Peripheral Centre og Troms fylkeskultursenter. Atelierene har god geografisk spredning i fylket og gir kunstnere utenfra en sjanse til å bli kjent med Troms og lokale muligheter. Det er viktig å skape utvekslingsprogrammer rundt disse stedene, som programmene rundt gjestatelieret ved Troms fylkeskultursenter, for å gjøre dem til attraktive møteplasser. Dette åpner også opp for internasjonale utvekslingsmuligheter for kunstnere fra Troms. 

Artist in residence-programmene knyttet til gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter er en del av Troms fylkeskommunes satsing på visuell kunst og er en styrking av den internasjonale samtidskunstscenen i regionen. Regionale kunstnere tilbys ateliermulighet i Tromsø og nasjonale og internasjonale kunstnere gis mulighet til et opphold i regionen til inspirasjon og nettverksbygging.

Les mer om A-i-R programmer ved Troms fylkeskultursenter her 

High North A-i-R nettverk

Fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark står samlet bak «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020», hvor A-i-R og High North AiR nettverk er to av innsatsområdene. Gjesteatelierordninger er også blant de nasjonale innsatsområdene som løftes i Meld.St. 23, Visuell kunst og Meld.St.19 Regjeringens internasjonale kulturinnsats.

High North Artist-in-Residence (A-i-R) nettverk er en felles plattform for kunstnere og organisasjoner som driver eller ønsker å etablere A-i-R og utvekslingsprogrammer i Barentsregionen. Prosjektet har som mål å løfte frem regionens egenart og oppfordre til utvikling av nye A-i-R og utvekslingsprogrammer for kunstnere i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.

Kulturetaten ved Troms fylkeskommune administrerer Artist-in-Residence programmer knyttet til gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter og utvikling av High North A-i-R nettverk.

 A‐i‐R Barents er et unikt utvekslingsprogram for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere innenfor det visuelle kunstfeltet i Nord Norge og Nordvest‐Russland. A‐i‐R Barents program har som må åstyrke samarbeid mellom kunstaktøer i Nord‐Norge og Nordvest‐Russland og stimulere til økt kunstproduksjon i Barentsregionen.

Artist Talk med Emilija Skarnulyte, Arkhangelsk kunstnerforbund, A-i-R Barents 2014 | Foto: Alexey Safonov  

Norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene innenfor visuell kunst

Gjennom tilskudd til kulturprogrammet Barentskult finansieres norsk-russiske kulturprosjekter. Programmet finansieres av Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet samt Finnmark, Nordland og Troms fylkeskommuner.

Troms fylkeskommune har bilaterale samarbeidsavtaler med fire russiske fylker, (Arkhangelsk, Murmansk, Karelen,Komi). De bilaterale samarbeidsavtalene er en forlengelse av fylkets internasjonale engasjement i Barentsregionen og dekker et bredt spekter av samarbeidsområder.

Troms fylkeskommune fikk i 2013 innvilget treårig støtte til utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene innenfor visuell kunst. Troms fylkeskommune  ønsker å styrke norsk-russisk samarbeid og tilrettelegger for studiereiser, deltakelse på seminarer og workshops i Nord-Norge og Nordvest-Russland for nordnorske og russiske aktører som jobber i det visuelle kunstfeltet.

Transfer Nord

Transfer Nord er et kompetanse- og kunnskapsoverføring nettverksprogram for frilans- og institusjonskuratorer, koordinatorer og kunstfaglig ansatte i samtidskunstfeltet i Barentsregionen. Programmet er et samarbeid mellom offentlige institusjoner, kunsthaller, kunstsentre, og kunstnerdrevne initiativer i nordområdene. Programmet har som mål å etablere langvarige nettverk mellom aktørene i samtidskunstfeltet i nordområdene og skape en plattform for utvikling av nye kunstproduksjoner på tvers av landegrenser.

 

 

 

 

 

 

 

Nordnorske kuratorer på studiereise til St Peterburg og Petrozavodsk, 2014 | Foto: Svein I.Pedersen (NNKS)

 

 

×