Litteratur

Litteraturforsyning og samlinger

Fjernlånsavdelinga har ansvar for litteraturforsyning gjennom:

 • å drifte fjernlån og innlån, utføre referansearbeid, gi råd om samlingsutvikling og lånetjenester.
 • BookBites, portal for utlån av e-bøker.
 • å inngå konsortier for digitale betalingstjenester.

Fylkesbiblioteket har felles mediesamling med Tromsø bibliotek og byarkiv.  Vi kjøper også tilgang til betalingstjenestene A-tekst, PressReader og Idunn. Disse er kun tilgjengelige på folkebibliotekene. I tillegg har bibliotekene utvidet tilgang til Helsebiblioteket og alle kan låne e-bøker gjennom E-lån Troms


KOMPETANSETILTAK LITTERATURFORSYNING

 • Arrangerer kurs om søking og kildekritikk
 • Kurs om utlån av e-bøker

Litteraturformidling og lesestimulering

Fylkesbiblioteket driver litteraturformidling gjennom prosjekter eller faste tiltak:

 • Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er en mobil bibliotek- og kulturformidlingstjeneste. Bok- og kulturbussen benyttes som kulturformidler innenfor litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv. Det tilbys kulturelle opplevelser og arrangement til barnehager og grunnskoler i Sør- og Midt-Troms.
 • Formidling i bibliotek - aktivitet 2017 er ei videreføring av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus hvor bibliotekene har fått tilbud om forfatterbesøk, foredrag og andre litterære arrangementer. Etter ønske fra folkebibliotekene viderefører fylkesbiblioteket tilbudet i 2017 i samarbeid med folkebibliotekene ved hjelp av nye midler fra Nasjonalbiblioteket og egenandel fra bibliotekene. Aktivitetene skal omfatte foredrag og forfattermøter om sakprosa, forfattermøter om skjønnlitteratur, lesesirkler, høytlesning og kompetanseheving som omfatter formidlings- og arrangørkompetanse. 
 • Samisk bibliotektjeneste informerer om ny samisk litteratur, musikk og film.  Bloggen henvender seg til bibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotek, andre institusjoner og enkeltpersoner.
 • Leser søker bok er et tiltak som retter seg mot folkebibliotekene som «Bok til alle bibliotek». I Troms er det 21 «Bok til alle bibliotek» og det er leseombud knyttet til ordninga.
 • Tromsungdom leser er en litteraturpakke hvor litteraturformidlere presenterer bøker og forfattere møter elever i videregående skole.Det arrangeres også et formidlingsseminar rettet mot bibliotekarer og lærere. Tiltaket inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS). I DKS har fylkesbiblioteket ansvar for litteraturprogrammet for elever både i grunnskole og videregående skole.
 • Fjordgaten er et nettsted som omtaler litteratur om Tromsø og Troms skrevet av forfattere med tilknytning til byen og fylket.
 • Formidlingsplakater presenterer nye e-bøker både for voksne, barn og ungdom hver måned.

KOMPETANSETILTAK LITTERATURFORMIDLING

×