Helse- og levekårsundersøkelser

En rekke undersøkelser om folkehelse og levekår er gjennomført i Troms. 

Aktuelle prosjekter:

Hvert år lager Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for landets kommuner og fylker.

Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank gir statistikk om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand i kommuner, fylker og på landsnivå. 

Troms fylkeskommune samarbeider blant annet med UiT Norges arktiske universitet, og gir tilskudd til gjennomføring av ulike forskningsprosjekter.

×