Fylkeshelseundersøkelse 2019

Den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet er nå gjennomført.

28. mai–14. juni 2019 ble 50 000 innbyggere fra Troms og Finnmark over 18 år invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet. Rapport med resultater fra undersøkelsen forventes å foreligge i løpet av høsten 2019.

Det er tilfeldig trukket ut fem deltakere fra Troms som får hvert sitt gavekort i posten.

Om undersøkelsen
De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte. Undersøkelsen kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Her er undersøkelsen på bokmål og samisk:

Den siste delen av spørreskjemaet er utarbeidet som et tillegg for Troms og Finnmark. Den kommer opp dersom du svarer ja på spørsmålet om du har samisk og eller kvensk/norskfinsk bakgrunn. Formålet er å få økt kunnskap om livskvalitet og trivsel blant befolkningsgrupper i nord.

Viktig med høy deltakelse
Fylkeshelseundersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Jo flere som deltar jo bedre kunnskapsgrunnlag. Vi håper at så mange som mulig av de inviterte vil delta og svare på spørsmålene.

Trivsel og livskvalitet
God helse og livskvalitet betyr mye. Det handler om mer enn fravær av sykdom og plager. Å oppleve at livet er meningsfullt, tilhøre et felleskap og ha noen som står en nær er viktig. Vi påvirkes av våre omgivelser og forhold gjennom livets alle faser fra fødsel, oppvekst, skole, arbeid og alderdom. Å tilrettelegge for en helsefremmende samfunnsutvikling er folkehelsearbeid. Forhold som påvirker folkehelsen skal bli mer synlig i alle kommunale og fylkeskommunale planer, og vi har behov for mer kunnskap og dokumentasjon om helsefremmende forhold. Derfor er denne undersøkelsen viktig.

Her er utfyllende informasjon om undersøkelsen.

Lurer du på noe?
Gå til siden Spørsmål og svar om fylkeshelseundersøkelsen 2019.

Dersom du har problem med innlogging eller har andre spørsmål, ta kontakt med:

Samarbeidspartnere:

 

Foto: Illustrasjon for fylkeshelseundersøkelsene, Shutterstock/FHI.

 

×