Utdanning

1 Kontaktskjema Søknad 1.februar
3 Kontaktskjema Søknad opplæring i bedrift 1.februar
2 Kontaktskjema Søknad 1.mars
4 Kontaktskjema Søknad voksenopplæring
Bestilling av vitnemål – Bestått fagopplæring + påbygging
Påmelding for lærlinger som mangler fellesfag på Vg2-nivå
Bestilling av ID-kort til prøvenemndsmedlemmer i Troms
Refusjon av betalt elev-PC
Kontaktskjema skoleskyss
Bestilling av dokumentasjon for privatisteksamen
Prøveavgiftsgiro for praksiskandidater
Vurderingsskjema for opplæring i bedrift

Registrering av personopplysninger for studenter/elever

Breivang VGS
Fagskolen i Troms
Rå VGS
Tromsdalen VGS
Kvaløya VGS
Kongsbakken VGS

Natur og Miljø

Søknad om fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
Tilbakemeldingsskjema for klimapartnerseminaret

Kultur

Rapporteringsskjema - Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
×