Lyngshesten i næringsvirksomhet og kultur

Lyngshesten kan få en enda viktigere rolle i næringsliv og kultur, gjennom et forprosjekt støttet av Troms fylkeskommune. 


Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), bevilger inntil 186.750 kroner til et forprosjekt i regi av Nord-Troms regionråd som omhandler næringsutviklingspotensialet til Lyngshesten i Nord-Troms, med spesielt fokus på reiseliv og kulturnæringen.
Forprosjektet har som mål å danne et kunnskapsgrunnlag for bruken av lyngshesten i næringsutvikling og kulturnæring.
 
- Lyngshesten har betydning for Lyngen og Nord-Troms-regionen ved å være en kjent merkevare som er særegen for regionen. En styrket bestand av lyngshester har potensiale for ringvirkninger til annen næringsvirksomhet som turisme og kulturelle tilbud i lyngen og omheng, sier fylkesråd Simonsen.
 
Prosjektet er eid av Nord-Troms Regionråd DA, og samarbeider med Tromsø-områdets regionråd.

 

×