Fylkesrådet bidrar til kventeater

Fylkesrådet har innvilget inntil 370.000 kroner til et forprosjekt hvor en ønsker å gjøre avklaringer tilknyttet et kventeater i Nord-Troms.
 
Til grunn for prosjektet ligger en idé om at et profesjonelt kventeater kan være et talerør for den nasjonale kvenske minoriteten, samtidig som det bidrar til å styrke kunnskap om kvensk og løfte det sterkt truede språket. Teateret vil også på sikt kunne bidra til å styrke det tverrsektorielle samarbeidet i det kvenske næringsmiljøet og bidra til kompetanseheving og vekst for kvenske – og regionale – scenekunstnere innen alle kunstuttrykk. Forprosjektet skal avklare eierform, velge organisasjonsform og utvikle forretnings- og formidlingsstrategi for kventeateret der teateret er tenkt å bygge på tre hovedpilarer; spelet Kylãpeli i Reisadalen i Nordreisa kommune, drift og videreutvikling av barneteater, og egne kvalitetsproduksjoner der en turnerer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter forprosjektet planlegges nasjonal finansiering av et hovedprosjekt med målsetting om statlige driftsmidler på sikt.
 
- Forprosjektet kan bidra til at vi på sikt kan oppleve et kventeater som vil være en viktig bidragsyter i forhold til å løfte frem kvensk språk og kultur, og som kan stå for kompetanseheving, vekst og økt aktivitet tilknyttet dette, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).   
 
Prosjektet eies av Halti kvenkultursenter, men er et samarbeidsprosjekt mellom Halti kvenkultursenter IKS, ihana! AS, KultNett AS og ITU Kvensk Teater Trupp, hvor partene har inngått en intensjonsavtale med formål om etablering av et profesjonelt kvensk teater med nasjonal status lokalisert i tilknytning til Halti i Nordreisa kommune. Tilskuddet fra Troms fylkeskommunes næringsfond utgjør 74 % av forprosjektets kostnader på totalt 500.000 kroner.
 
- Dette er en spennende begynnelse på noe jeg håper og tror kan bli en virkelig utviklingsmotor innenfor kvensk språk og kultur for framtiden. Vi har allerede sett hvordan teateret kan engasjere både publikum og lokalt næringsliv via tilstøtende prosjekt tilknyttet spelet Kylãpeli i Reisadalen, og det er flott at vi kan bidra til den videre utviklingen av dette, sier fylkesråd Simonsen.

 

 

×