Oppretter Blått Kompetansesenter Nord AS

Troms fylkeskommune har sammen med Lenvik og Skjervøy kommune og syv av fylkets sjømatbedrifter, opprettet et eget aksjeselskap for å videreutvikle sjømatnæringen i Troms.

- Blått Kompetansesenter Nord AS har som hovedmål å sikre videreutvikling av sjømatnæringen i nord gjennom kompetanse, utvikling, forskning, innovasjon og rekruttering, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

Gjennom de tre siste årene har Prosjekt Blått Kompetansesenter pågått, et prosjekt eid og finansiert av Troms fylkeskommune og lokalisert ved de blå miljøene ved Senja videregående skole og Nord-Troms videregående skole. Gjennom prosjektets levetid har man opplevd økt etterspørsel etter kompetansesenterets tjenester, og man har sett et klart kommersielt potensiale knyttet til opplæringstiltak innen sjømatnæringen.

- Dette har aktualisert prosessen med overgang fra prosjektfase til driftsfase. Derfor har prosjektets styringsgruppe engasjert Næringshagen Midt-Troms til å utarbeide et komplett prospekt for selskapsetablering, herunder forretningsplan og budsjett, forklarer Ørnebakk.

Nå er selskapet blitt en realitet, og selskapet er nå etablert. I tillegg til Troms fylkeskommune, Lenvik kommune og Skjervøy kommune, er det følgende aksjeeiere i selskapet: Arnøy Laks AS, Brødrene Karlsen Holding AS, Lerøy Aurora AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Salaks Holding AS, Nord Senja Fisk AS og NRS Farming AS. Til sammen eier de sju private selskapene 51 prosent av aksjene.

Hovedformålet til det nye selskapet er å videreutvikle og bygge ut de eksisterende fagmiljøene i Troms, med utgangspunkt i de etablerte blå utdanningstilbudene ved Senja og Nord-Troms videregående skoler. Det er en målsetting å øke rekrutteringen til sjømatnæringen, og å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag.

- Jeg tror dette nye selskapet kan være en sterk aktør som kan styrke og utvikle nye næringer med basis i de maritime ressurser vi har i Troms. I samarbeid med Universitetet i Tromsø vil det jobbes aktivt for å tilrettelegge for innovasjon og forskning, og derfor er jeg glad for at det arbeidet de to fylkeskommunale skolene har nedlagt, nå kan kommersialiseres på denne måten. Dette er virkelig en prosess vi kan være stolte av, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

 

Bildetekst: Troms fylkeskommune har sammen med Lenvik og Skjervøy kommune og syv av fylkets sjømatbedrifter, opprettet et eget aksjeselskap for å videreutvikle sjømatnæringen i Troms. Fra venstre: fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen, prosjektleder i Blått Kompetansesenter Nord Janita Pettersen Simonsen, ordfører i Lenvik Geir-Inge Sivertsen, driftssjef i Lerøy Aurora Hugo Nilsen og daglig leder i Arnøy Laks AS Håvard Høgstad. Foto: Troms fylkeskommune/Klara Johansen

×