Innkjøp

Innkjøpstjenesten har det innkjøpsfaglige ansvaret for Troms fylkeskommune med hensyn på utvikling av en ensrettet og overordnet anskaffelsesstrategi. Innkjøpstjenesten skal påse at fylkeskommunen gjør gode innkjøp ved å bidra til konkurranse, åpenhet og effektiv ressursutnyttelse av offentlige midler. I tillegg jobber innkjøpstjenesten for å fremme innkjøpsfaglig kompetanse i Troms fylke, gjennom å være et knutepunkt for våre samarbeidspartnere.

Innkjøpstjenesten har en egen hjemmeside hvor vi publiserer nyheter som er av interesse for både Troms fylkeskommune internt, våre samarbeidspartnere og avtaleleverandører. Hjemmesiden vil også kunne være et verktøy for de som skal gjøre egne anskaffelser. Du finner veiledere, fremgangsmåter for anskaffelser under de ulike terskelverdiene, maler på konkurransegrunnlag, nyttige lenker o.l. som vil kunne være til hjelp i anskaffelsesprosessen.

 

×