Økonomisenteret

Troms fylkeskommune har sentralisert innkjøps- og økonomifunksjonene i Økonomisenteret. 

Økonomisenteret har det overordnede ansvaret for økonomiplan, budsjett, innkjøp og regnskap. Senteret har også ansvaret for fylkeskommunens finansforvaltning, KOSTRA-rapportering og økonomisystemet Unit 4 (Agresso).

Økonomisenteret er administrativt underlagt stabssjefen, og ledes av økonomisjef. Senteret er organisert i tre fagteam; budsjett, innkjøp og regnskap.

Hovedoppgavene til Økonomisenteret:

 • Økonomiplan og årsbudsjett
 • Budsjettoppfølging, økonomistyring og økonomisk analyse
 • Finans-/likviditetsforvaltning
 • Samordning og videreutvikling av fylkeskommunens økonomistyringssystemer
 • Utviklingsoppgaver innen økonomifaget
 • Totalansvar for fylkeskommunens regnskap og regnskapsføring
 • Rapportering
 • Økonomisk internkontroll
 • Veiledning og opplæring
 • Systemansvar økonomisystemet
 • Innkjøpsansvar for hele fylkeskommunens anskaffelsesvirksomhet
×