Søk midler fra Barentssekretariatet

Har du en god prosjektidé og en russisk partner er mulighetene gode for å bli tildelt midler fra Barentssekretariatet (BS).

Et Barentsprosjekt er et samarbeid mellom en norsk og russisk partner som skal skape noe i fellesskap. Det kan være alt fra et idrettslag som møtes til trening til to bedrifter på hver side av grensen som ønsker å utvikle et felles produkt. Prosjektenes hovedformål er å øke kunnskapen og forståelsen om kultur og samfunn på tvers av grensene, samt å bryte ned fordommer og knytte vennskapsbånd. 

Barentssekretariatet har bidratt til finansiering av rundt 4 500 norsk-russiske Barentsprosjekter siden 1993. Prosjektsamarbeidet har vært en avgjørende faktor for å bygge ned barrierer og styrke vennskapet i Barentsregionen. Barentssamarbeidet startet som et fredsprosjekt, noe som vi i dag ser på som en av de store suksessfaktorene ved samarbeidet. 

Bærebjelken har alltid vært folk-til-folk prosjektene som bringer helt vanlige folk på hver side av grensen sammen. I de grensenære områdene finnes det knapt nok en organisasjon, institusjon eller forening som ikke har hatt et samarbeid over grensen på et eller annet tidspunkt.

Kan jeg få støtte?
Prosjektene som BS støtter må ha et tydelig innhold utover det at partnerne skal treffes. I saksbehandling er samarbeidsinnholdet i prosjektet det kanskje aller viktigste. Både norsk og russisk partner må ha klart definerte oppgaver, og prosjektets aktiviteter skal ha fokus på et tett samarbeid mellom nordmenn og russere. Like viktig er det at prosjektet er fremtidsrettet og har en målsetning om å være levedyktig utover prosjektperioden og at det skal gi mest mulig målbare resultater.

Har du et godt prosjekt er det dumt om du kaster bort muligheten til å få gjennomført planene på grunn av dårlig planlegging og en rotete søknad. Derfor har BS utarbeidet en trinnvis søkeskole for alle med et barentsprosjekt i startgropa.

Satsingsområder
De ordinære midlene fordeles innenfor følgende satsingsområder: 

  • Kultur
  • Næring
  • Kompetanse
  • Urfolk
  • Miljø

Søknader som ligger innenfor disse satsingene blir prioritert i BSs saksbehandling. Samtidig skal du ikke la disse sastingsområdene bli en sperre for ditt prosjekt. Ta kontakt med en av rådgivere hos BS dersom du er usikker på om ditt prosjekt faller utenfor de kriterier som Barentssekretariatet setter for prosjekter vi kan støtte. 

Andre finansieringsordninger
I tillegg til de ordinære barentsmidlene, administrerer BS en rekke finansieringsordninger for norsk-russisk samarbeid. Det aller største programmet er BarentsKult som skal støtte profesjonelle kunst og kulturaktører i Barentsregionen. Ungdom står i sentrum i det multilaterale Ungdomsprogrammet og BS administrerer et eget idrettsprogram som skal bidra til at idrettsmiljøer kan fortsette det viktige idrettssamarbeidet. Reisestøtteordningen for journalister skal bidra til å gjøre det enklere for media å dekke nyheter i nabolandene.

Les mer om disse finansieringsordningene ved å gå på Barentssekretariatet sine nettsider på: https://barents.no/ 

Søknadsfrister
Hvert år får Barentssekretariatet inn rundt 400 prosjektsøknader av svært ulik karakter. Rundt halvparten er gode nok til å bli innvilget støtte. Det kan være alt fra små klubbutvekslingsprosjekter med kostnadsramme på noen tusenlapper, til større næringsprosjekter med millionbudsjett.

Alle søknader under 400.000 NOK saksbehandles fortløpende og har en behandlingstid på 4-6 uker. Søknader hvor det søkes om mer enn 400.000 NOK i støtte fra Barentssekretariatet må godkjennes i styret. Disse har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober hvert år.

Her finner du søkeportalen for Barentsmidler.

×