Vi inviterer til kvenseminar på fylkeshuset i Tromsø den 15. november 10.30 - 16.45 

10.30

 • Lena Jinnegren spiller opp med kvensk sang.
 • Velkommen til kvenseminaret.  Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen
 • Hvem var kvenene?  Harald Lindback, stipendiat ved UiT, Norges arktiske universitet
 • Byggeskikk i Tornedalen med likhetstrekk i Norge. Bildedokumentasjon med kommentarer. Alf Einar Hansen, lokalhistoriker.


11.50 – 12.30                     Lunsj

 • Hva er fredningsverdige kvenske kulturminner?  Om Riksantikvarens fredningsstrategi.   Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren
 • Hvilke fredningsverdige kvenske kulturminner har Finnmark? Marit Reiersen, Finnmark fylkeskommune
 • Identifisering av potensialområder for eldre kvenske/norsk-finske bygninger i Troms. Sanne Bech Holmgaard, NIKU
 • Hvilke fredningsverdige kvenske kulturminner har i Troms?  Olav Austlid, Troms fylkeskommune


14.00 – 14.35                    Benstrekk med kaffe

14.35 - 16.45

 • Kvensk ungdom – kvensk identitet. Johanne Andrea Engstad Nilsen, lektor på Ishavsbyen vgs.
 • ’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Torjer Andreas Olsen, professor ved UiT, Norges arktiske universitet.
 • Kven-teater – et arbeid i prosess. Inger Birkelund, Ihana!   
 • Panelsamtale - Finnes det en framtid for kvensk kultur og identitet?
 • Oppsummering og et blikk på kvensk framtid. Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen.

 

Påmelding:   https://forms.tromsfylke.no/kultur/paamelding-til-kvenseminar-2018/

Frist for påmelding er 7. november 2018.

×