Utdanningsdirektoratets skolebidragsmåling over de tre siste skoleårene viser at Troms blant de fem beste fylkene når det gjelder de videregående skolenes bidrag til resultater, og det går bedre for hvert år.

- Rapporten er positiv for Troms, men vi er ikke overrasket, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

En skolebidragsrapport viser i hvilken grad de videregående skolene klarer å løfte elevene, justert for forhold som ligger utenfor skolen. Ved å måle faktiske resultater i forhold til forventa resultater gis en score i forhold til et landssnitt.

Dermed er disse tallene ikke direkte sammenlignbare med dem vi leser i den årlige Tilstandsrapporten for vgo, men tendensen er den samme.

Målrettet satsing og konkrete tiltak

Troms fylkeskommune har hatt en bevisst satsing på de videregående skolene for å øke gjennomføringen og bedre resultatene. Satsingen som har pågått over flere år, er både forsknings- og erfaringsbasert.

Opplæringsløpet er samtidig et samspill mellom flere parter, særlig innenfor fagopplæringen, der opplæringskontorene og bedriftene spiller med.

Tiltakene i landets første fylkestingsmelding om yrkesfag og frafall «Samspill for økt gjennomføring (2015) viser nå gode resultater. I og med at effekten ennå ikke er tatt ut, kan vi forvente at forbedringen for Troms vil fortsette.

Skolene har fått større ansvar for overgangen til lære i bedrift og arbeidslivsveiledere på alle yrkesfagskoler. Det er satt lærlingeklausuler ved anskaffelser, opprettet fleksible opplæringsmodeller, universitetsskoler, elev- fagnettverk og kvalitetsnettverk for hele grunnopplæringen, elev- og lærlingeombud og mobbeombud.

Samspill for læring

Dessuten bruker hver enkelt skole den felles strategiplanen for opplæring i Troms «Samspill for læring» som utgangspunkt for egen handlingsplan tilpasset egne utfordringer.

Skoleeier følger opp i frekvente dialogmøter med skolene, slik at kvalitetstiltakene ikke blir tilfeldige, men presise i forhold til de lokale utfordringene.

- Vi vet hva som virker, vi gjør det og det virker,» sier Sollied, som er svært fornøyd med utviklingen fra bare to år tilbake da tromsskolene var rangert på den nederste delen av landsoversikten.

×