Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune har inngått ny grenseavtale om søking og inntak til videregående opplæring for ungdom i grensekommunene mellom de to fylkeskommunene.
 
Avtalen er underskrevet av Roar Sollied (V), fylkesråd for utdanning i Troms fylkeskommune, og Hild-Marit Olsen (Ap), fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune.
 
- Avtalen er en grenseavtale som sikrer ungdommene langs grensa mellom Nordland og Troms like rettigheter på begge sidene. Nordland og Troms har et godt samarbeid, og er enige om å videreutvikle det i tiden fremover til samfunnets beste. Det er godt å kunne gi smidigere regler for inntak på nærliggende skole over fylkesgrensen, sier fylkesråd Sollied.
 
Fylkesråd Hild-Marit Olsen er veldig glad for å få på plass avtalen.

- Det at elever som bor nært fylkesgrensa får mulighet til å søke på lik linje med søkere i nabofylket, bidrar til større bredde i utdanningstilbud i forhold til avstanden fra hjemsted. Dette kan også bidra til økt gjennomføring.

Dette er hovedtrekkene i avtalen:

  • Søkere med ungdomsrett fra Evenes kommune og Tjeldsund kommune konkurrerer om skoleplass på samme vilkår som søkere fra troms fylke til skoletilbud i Sør-Troms.
  • Søkere med ungdomsrett fra Kvæfjord kommune konkurrerer om skoleplass på samme vilkår som søkere fra Nordland fylke til skoletilnbud ved Sortland videregående skole og Hadsel videregående skole.
  • Søkere med ungdomsrett fra Gratangen kommune konkurrerer om skoleplass på samme vilkår som søkere fra Nordland fylke til skoletilbud ved Narvik videregående skole.

Avtalen er begrenset til å gjelde for skoleåret 2019-2020 i påvente av endringer i fylkes- og kommunegrenser. Avtalen vi bli fremmet for fylkesrådet for endelig godkjenning.

Fylkesutdanningssjefen i Troms, Børre Krudtå, og fylkesutdanningssjefen i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar, deltok også på signeringsmøtet.
 
 
 

 

×