Fylkesrådet i Troms har vedtatt å inngå avtale om samarbeid med SMAK Nordnorsk matfestival AS, og har innvilget et utviklingstilskudd på 1,2 millioner kroner for perioden 2019-2021.
 
 
- Troms har de senere år hatt en rivende utvikling innenfor reiselivsnæringen. Mat er en svært viktig del av gode opplevelser.  Nord-Norge og Troms har et positivt fokus på utvikling av nordnorsk mat og har gjort seg bemerket f.eks. gjennom matmerking for opprinnelse og spesialitet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).
 
Videre potensiale for positiv utvikling vurderes som stort også når det gjelder koblingen mellom mat og reiseliv. Det handler både om det lokale og om å se Nord-Norge i sammenheng.
 
SMAK er en nordnorsk matfestival med kompetanse på arrangement, marked, aktører og muligheter i utvikling av lokal mat og nisjeprodukter. Festivalen er et viktig koblingspunkt mellom mat, kultur og opplevelser. Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle og styrke matarenaen, styrke koblingen mellom mat og reiseliv og synliggjøre Troms og landsdelen som matdestinasjon. 
 
Rekruttering/inkludering av unge er også viktig. Samarbeidet skal bidra til å realisere fylkeskommunale strategier i fylkesplan og i strategisk næringsutviklingsplan for Troms (SNU).
 
- Styrking av matarenaen, kobling mellom mat og reiseliv og inkludering av unge er viktige stikkord.  Langsiktighet i samarbeidet med matfestivalen vil være en styrke i utviklingsarbeidet i regionen, sier fylkesråd Simonsen.
 

 

×