Toppmoderne undervisningsfartøy til Gibostad og Skjervøy

Fylkesrådet i Troms innstiller på at Senja og Nord-Troms vg skoler skal få splitter nye undervisningsfartøy med heimehavn ved naturbruksavdelingene Gibostad og Skjervøy.

Fylkestinget inviteres til å godkjenne kjøp av fartøy innenfor ei maks ramme på 50 millioner kroner.
Investeringen dekkes over Blåfondet - Troms fylkeskommunes opplæringsfond for havbruk, som bygges opp fra leieinntekter fra undervisningstillatelser innenfor oppdrett. 30 mill tas direkte fra fondet og resten gjennom låneopptak som også skal inndekkes fra Blåfondet. Dermed kan investeringen skje uten at det berører det ordinære fylkeskommunale budsjettet til drift og investeringer.

Grønn løsning

Anbud for leveranse av båter skal spesifiseres nærmere, men fylkesrådet ønsker en grønn løsning, der båtene primært har elektrisk framdrift, med dieselløsning for lengre turer, lading og backup.

Skolene har i dag gamle fartøy som nå erstattes av moderne båter, en utstyrt for fiske og fangst på Gibostad og en katamaranbåt for mer allsidig bruk på Skjervøy, også med tanke på utleie til samarbeidspartnere innenfor opplæring og forskning. Båtene skal prinsipielt kunne brukes i fellesskap etter behov, men det satses på to båter på grunn av avstanden mellom skolene.

- Det er svært gledelig at vi har landet på å investere i en framtidsrettet, grønn løsning for skolene, og at elevene i opplæring kan ha tilgang til godt utstyr, som virker motiverende og matcher det de vil finne i sine framtidige yrker innenfor sjømatnæringen. Dette topper ei god utvikling over få år, der vi har bedret fasiliteter og økt inntaket på naturbrukskolene våre, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

×