Tone Rognseth er ansatt som samisk språkkonsulent ved kulturetaten.

- Der vil arbeidsoppgavene blant annet være oversetting, skilting og kontakt med de samiske språksentrene, forteller Tone.

Nå kom Tone fra Prestvannet skole, hvor hun har arbeidet helt siden samisk klasse startet opp i 2003.

- Jeg har også jobbet som språkkonsulent/tolk på UNN, forteller hun.

Tone er utdannet allmenlærer ved Samisk høyskole, og var ferdig i 1996.

Hun har også arbeidet med utvikling av samiske læremidler for Samisk som andrespråk til passet 1.-7. trinn. Prosjektet var i regi av Davvi Girji med støtte fra Sametinget.

- Vi laget 10 lærebøker, lærerveiledninger og etablert nettsider etterhvert, forteller hun.

Tone kommer fra Karasjok, og har vokst opp i et samisk språklig hjem.

På fritiden holder Tone på med bl.a duodji.

- Jeg syr kofter, knytter tørklær og syr i skinn, forteller hun, og legger til at det også er kjempefint å kunne lære samisk håndverk til andre.

- Ellers vanlig familieliv, med en datter på 14 år som holder på med svømming, forteller hun til slutt.

Ta godt imot Tone på Fylkeshuset

×